Ņem spēku no Jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.
Lai silda Jāņuguns un sirdī gaismu iededz Līgo nakts burvība!


 

 Arodbiedrības LOMTAA vārdā Ervins Kubliņš

Sveicināti arodbiedrības biedri!


Atgādinām, ka 17., 18., 21., 22. un 30. jūnijā  notiks darbinieku revakcinācija pret COVID-19 (otrā pote).

Par ierašanās laikiem, lūdzu, interesēties pie savas struktūrvienības vadītāja.

 

Vestienas iela 35

Administrācijas ēka, konferenču zāle (2.stāvs)

17.06.2021.

08:30-16:30

Pfizer

Kleistu iela 28

Administrācijas ēka, ēdnīcas telpa (2.stāvs)

18.06.2021.

09:00-14:30

Pfizer

Jelgavas iela 37

Administrācijas ēkā, Lielā zāle (3.stāvs)

21.06.2021.

09:00-11:30

Moderna

Vestienas iela 35

Administrācijas ēka, konferenču zāle (2.stāvs)

21.06.2021.

14:00-15:00

Pfizer

Ganību dambis 32

Lielā zāle (2.stāvs)

22.06.2021.

09:00-11:30

Moderna

Brīvības iela 191

Sporta zāle (2.stāvs)

30.06.2021.

09:00-15:25

Moderna


Atgādinam!

Līdz šā gada 22.jūnijam atlikušas piecas pilnas dienas, lai paspētu aizpildīt iesniegumu "Par darba samaksas pirms atvaļinājuma izmaksas laiku citā laikā".

Ja vēlaties saglabāt līdzšinējo kārtību, ka nopelnīto darba samaksu līdz atvaļinājuma laikam Jums izmaksā darba algas izmaksas dienā (līdz 12.datumam), lūdzu līdz 2021.gada 22.jūnijam parakstiet iesniegumu un iesniedziet to vienā no šādiem veidiem:
 1. Darbinieku pašapkalpošanās portālā “UKV” sadaļā Personālvadība/Iesniegumi (skatīt infografiku). Lūgums pēc iespējas izmantot šo elektronisko iesnieguma iesniegšanas formu. Pievērsiet uzmanību, lai iesniegums būtu pilnībā iesniegts, jo ļoti daudziem tas ir izveidots kā melnraksts, bet nav iesniegts.
 2. Papīra formātā atbilstoši iesnieguma veidlapai, kas nododama par personāla pārvaldību atbildīgajiem darbiniekam struktūrvienībā.
Lūdzu ņemiet vērā, ka šis iesniegums attiecas uz darba samaksu, kas nopelnīta līdz atvaļinājuma laikam. Bet šis iesniegums neattiecas uz atvaļinājuma naudu, kas Sabiedrībā tiek izmaksāta vienu dienu pirms atvaļinājuma atbilstoši Darba likumam.
No 2021.gada 1.jūlija darba samaksa par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku tiks organizēta atbilstoši Jūsu iesniegtajam iesniegumam. Bet jebkurā gadījumā Jums būs tiesības iesniegt jaunu iesniegumu jebkurā brīdī pēc šī datuma, kā arī mainīt viedokli, iesniedzot iesnieguma atsaukumu.
Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar DaMoS centru vai par personāla pārvaldību atbildīgajiem darbiniekam struktūrvienībā.

Arodbiedrība „LOMTAA” ir neatkarīga un brīvprātīga organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par arodbiedrībām”, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un šiem statūtiem.


Arodbiedrība ir noslēgusi Darba koplīgumu ar RP SIA Rīgassatiksme, kur mēs esam vienojušies par sekojošiem jautājumiem:

 • DARBA SAMAKSAS ORGANIZĀCIJA;
 • DARBA LAIKS UN TĀ ORGANIZĀCIJA, ATPŪTAS LAIKS;
 • NODARBINĀTĪBAS GARANTIJAS;
 • SOCIĀLĀ NODROŠINĀTĪBA;
 • MATERIĀLIE PABALSTI;
 • MATERIĀLĀ PALĪDZĪBA IZDEVUMU SEGŠANAS VEIDI;
 • APBALVOJUMI;
 • DARBA STĀŽS;
 • PASĀKUMI;
 • DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA;
 • ATVAĻINĀJUMI UN ATPŪTAS DIENAS;
 • DARBA DEVĒJA UN DARBINIEKU ATTIECĪBAS;
 • DARBA KOPLĪGUMA PUŠU ATTIECĪBAS;
 • KOPLĪGUMA GROZĪJUMU UN PAPILDINĀJUMU IZDARĪŠANAS KĀRTĪBA, STRĪDU IZŠĶIRŠANA;
 • KOPLĪGUMA IZPILDES KONTROLE.


                                         

Arodbiedrības atbalsta personas struktūrvienībās:

1. TP EDGaļina Javorska

2. TP ED– Sanita Ernste

2. TP RD - Sergejs Jekimovs

1. TP RD - Kristīne Rogova

3. TD ED, RD– Anžela Saveļjeva

5. TD ED – Natālija Fedkina

5. TDRD, CS, ES, SRD – Natālija Zaiceva

6. AP ED– Kārlis Patmalnieks, Irina Rakicka

6. AP ARD - Tamāra Kadeļņika

7. AP ED - Aina Šarko, Arnolds Leonovičs, Ruslans Ļesņevskis

7. AP ARD – Aina Šarko, Līga Lēmane

AB – Jānis Grīnbergs 

IUAD – Konstantīns Šaļnovs, Tatjana Ābele

KD – Ilze Žagare

AST – Aigars Kalniņš

SKUD, PAD – Iveta Čeirāne

Raksti droši!

Ja Tev ir jautājumi vai priekšlikumi par arodbiedrības darbu, ierosinājumi kā uzlabot arodbiedrības darbu, vai ir problēmas darbā vai dzīvē, tad, kā saka – neturi sveci zem pūra un zvani, vai raksti – lomtaa@rigassatiksme. lv.

Jautā arī savam arodbiedrības pārstāvim savā struktūrvienībā! Ja nezini, droši zvani man – tel. 26379965, vai rakstiet – aina.sarko@rigassatiksme.lv -  pateikšu.

Paldies, ka esi kopā ar arodbiedrību LOMTAA!

Kopā drošāk!