Uzticības personas darba aizsardzībā

Arodbiedrība informē par  Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” darbinieku vidus ievēlētām uzticības personām darba aizsardzībā, kuras piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudēs, kā arī darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanā.

Vārds, uzvārds

Apsekojamā struktūrvienība

Anžela Saveljeva (galvenā uzticības persona)

TD ED, TD RD.

Gaļina Javorska

TPED (1.TP); TRD (1.TP)

Natālija Zaiceva

SRD; CS; ES; KD; TRRD (5.TD)
Konstantīns Šaļnovs
InD; DUS

Sergejs Jekimovs

TRD (2.TP); IUAD

Irīna Rakicka

APED (6.AP); ARD (6.AP) ATS

Ruslans Ļesņevskis
APED (6.AP un 7.AP) MTPD; SPD
Līga Lēmane
PPD; DPD; JD; IS; AAD;IS AD; KRVD; IDSD

Arodbiedrības atbalsta personas struktūrvienībās:

1. TP EDGaļina Javorska

2. TP ED– Sanita Ernste

2. TP RD - Sergejs Jekimovs

1. TP RD - Kristīne Rogova

3. TD ED, RD– Anžela Saveļjeva

5. TD ED – Natālija Jermaloviča

5. TDRD, CS, ES, SRD – Natālija Zaiceva

6. AP ED– Kārlis Patmalnieks, Irina Rakicka

6. AP ARD - Tamāra Kadeļņika

7. AP ED - Ruslans Ļesņevskis

7. AP ARD – Jekaterina Agriņa, Ilze Broka

ATS – Jānis Grīnbergs,  Aigars Kalniņš

IUAD – Konstantīns Šaļnovs, Tatjana Ābele

KD – Ilze Kočkare

SKUD, PAD – Iveta Čeirāne

Raksti droši!

Ja Tev ir jautājumi vai priekšlikumi par arodbiedrības darbu, ierosinājumi kā uzlabot arodbiedrības darbu, vai ir problēmas darbā vai dzīvē, tad, kā saka – neturi sveci zem pūra un zvani, vai raksti – lomtaa@rigassatiksme.lv  

Jautā arī savam arodbiedrības pārstāvim savā struktūrvienībā! Ja nezini, droši zvani man – tel. 29597495, vai rakstiet –  lomtaa@inbox.lv  

 

Paldies, ka esi kopā ar arodbiedrību LOMTAA!

Kopā drošāk!
https://www.facebook.com/Arodbiedr%C4%ABba-LOMTAA-102397551633980/?ref=page_internal