Arodbiedrība "LOMTAA"

Tālrunis: +37129597495
E-pasts: lomtaa@inbox.lv
Adrese:
Katrīnas dambis 4, Rīga, LV - 1045

Rekvizīti

Reģ.nr. 40008075126

 A/S SEB Banka, Bankas kods, UNLALV2X, Konta nr. LV53UNLA0050004380805


Ervīns Kubliņš

Bērzaunes iela 7 , Rīga

3. stāvs

Pieteikties, darba laikā: e-pastā: lomtaa@inbox.lv vai pa tālruni +37129597495.

https://www.facebook.com/Arodbiedr%C4%ABba-LOMTAA-102397551633980/?ref=page_internal

 

https://www.facebook.com/Arodbiedr%C4%ABba-LOMTAA-102397551633980/?ref=page_internal