Arodbiedrība "LOMTAA"

Tālrunis: +37129597495
E-pasts: lomtaa@inbox.lv
Adrese:
Katrīnas dambis 4, Rīga, LV - 1045

Rekvizīti

Reģ.nr. 40008075126

 A/S SEB Banka, Bankas kods, UNLALV2X, Konta nr. LV53UNLA0050004380805


Ervīns Kubliņš

Brīvības iela 191, 3. korpuss 2.stāvs, 3. kabinets.

( VIRS ĒDNĪCAS! )

Pieteikties, darba laikā: e-pastā: lomtaa@inbox.lv vai pa tālruni +37129597495.