Informācija par personas datu apstrādi saskaņā ar
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679

Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

      Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar arodbiedrības ‘’LOMTAA’’ mājas lapu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz lomtaa@inbox.lv, tālr.29597495. Arodbiedrība LOMTAA valdes priekšsēdētājs Ervīns Kubliņš.

·         Kādu informāciju mēs iegūstam?

      Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sūtat no mūsu mājaslapas www.lomtaa.lv, sniedzat ar e-pasta vai iesniegumu starpniecību, aizpildot iesniegumus par iestāšanos arodbiedrība un citā tiešā saziņā ar jums.

·         Kā mēs aizsargājam personas datus?

      Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

·         Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

      Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj Arhīvu likums.

·         Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

      Ja jūs esat datu subjekts, jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

   Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati.

  •  Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
  • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
  • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
  •  Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.
https://www.facebook.com/Arodbiedr%C4%ABba-LOMTAA-102397551633980/?ref=page_internal